תודה רבה לשותפים שלנו 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל

הקרן להתחדשות קהילות בישראל

משרד החינוך

המשרד להגנת הסביבה

Please reload

עיריית נתיבות

פרוייקט שיקום שכונות

איגוד ישיבות ההסדר

חיבורים - בית מוריה

המנהלה לזהות יהודית

Please reload