top of page

תודה רבה לשותפים שלנו 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל

הקרן להתחדשות קהילות בישראל

משרד החינוך

המשרד להגנת הסביבה

Please reload

עיריית נתיבות

פרוייקט שיקום שכונות

איגוד ישיבות ההסדר

חיבורים - בית מוריה

המנהלה לזהות יהודית

Please reload

bottom of page