top of page

פרוייקט "והדרת פני זקן"

פרויקט והדרת על שם המצווה "והדרת פני זקן", הוקם במטרה לחזק את הקשר הבין דורי בעיר נתיבות. הפרויקט מגייס לתוכו משפחות ומתנדבים שמאמצים באופן קבוע קשישים מוותיקי העיר – להפגת הבדידות, להגברת החוסן הקהילתי ולחינוך ילדינו לערך של כבוד וסיוע לדור המבוגר.

 

בשנתיים החולפות נעשו מספר פעולות משמעותיות בחיזוק הקשר הבין דורי בעיר, בשיתוף משפחות מבית הספר נועם אליהו, תלמידי ישיבת ההסדר "אהבת ישראל", גרעין נחשון של בני עקיבא והקרן לידידות: מבצע "מאירים בידידות" בחנוכה במסגרתו מגיעות משפחות מבי"ס נועם אליהו להדלקת נרות חנוכה בבתי קשישים ברחבי העיר, מבצע "משמחים בידידות" בפורים הכולל חלוקת משלוחי מנות לקשישים על ידי משפחות מבית הספר 'נועם אליהו', ומבצע "מצדיעים בידידות" ביום העצמאות הכולל תליית דגלי ישראל בבתי הקשישים על ידי משפחות ומתנדבים.

bottom of page