top of page

הגרעין החברתי-תורני "מגשימים ביחד" נתיבות

גרעין "מגשימים ביחד" הוקם בנתיבות מתוך מטרה לנסות לבנות קהילה דתית, חלוצית, אינטגרטיבית, מחנכת ומתחנכת שתתמודד עם האתגרים של המדינה כפי שאנו רואים אותם כיום.

קהילת "מגשימים ביחד", המונה כ-70 משפחות, שואפת להתמודד עם הבעיות הללו על ידי חינוך לערכים של שליחות וסולידריות ביחד עם משפחות ותיקות בעיר. מטרת הקהילה היא לחבור למשפחות אלו וליצור בנתיבות חברה דתית-לאומית אשר תחזק את הדימוי החיובי של העיר ותתמודד עם בעיות החינוך, הרווחה, הדימוי העצמי ועוד. בניית חברה מתוקנת השואפת לתיקון עולם מתוך ערכי התורה והקדושה: חסד, ענווה, צניעות, שליחות ומתוך כך שואפת לפחות תחרותיות, לשון הרע ורכילות. חברה כזו תמנע בהכרח את הניכור והפערים בתוכה פנימה, ואף תקרין כלפי חוץ גם לחברות נוספות.

חברה שכזו המאוגדת סביב עשייה מתוך תחושת שליחות ואחריות, היא חברה שטוב לחיות בה ולכן אנחנו מאמינים ומקווים שאנשים רבים ירצו להשתייך למעגליה השונים.

חברי הקהילה הינם רב-גוניים בעיסוקיהם, חלקם עובדי היי-טק ובעלי מקצועות חופשיים, חלקם סטודנטים, אברכים או מורים במערכת החינוך הישובית ומחוצה לה, חלקם עובדים במערכות הרווחה השונות ובעמותות, וכמה עוסקים במקצועות הרפואיים והפרא-רפואיים. 


חברי הגרעין פועלים ומשתתפים במסגרות שונות בנתיבות ובפרויקטים של הקהילה, כגון: פעילות בועדות הקהילה, לקיחת אחריות במסגרת ועדי גנים וכיתות, הקמת פרוייקטים של חונכות, ריכוז והעצמת מדריכים בתנועות נוער, ליווי משפחות דרך ארגון "פעמונים", התנדבויות בגמ"ח אוכל למשפחות נזקקות, העברת שיעורים לבני נוער ומבוגרים, תמיכה ביולדות ובמשפחותיהם, ועוד... 

 

מעבר לפעילות האישית המרובה, הקים הגרעין מספר פרויקטים בתחומי החינוך והרווחה.

לפרטים נוספים, מוזמנים לפנות אלינו!

רכזת הגרעין:

ניתן להצטרף לתפוצת הגרעין באמצעות טופס זה:

פנייתכם התקבלה! תודה ויום טוב

bottom of page