top of page

היו שותפים לעשייה!

בתרומתכם אתם מקדמים את הפרויקטים השונים הקיימים בגרעין - אותם תוכלו למצוא בדף

דרכי תרומה

הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

העברה בנקאית

פרטי חשבון בנק: בנק לאומי (10) סניף דימונה (923) מספר חשבון: 79300/59 שם חשבון: "מגשימים ביחד נתיבות". לצורך משלוח קבלה יש לשלוח מייל ליגאל (סמנכ"ל העמותה) אחר ביצוע התרומה עם הפרטים הבאים: שם, סכום, כתובת ועבור איזה פרויקט ניתנה התרומה

לתרומה בהמחאה

את ההמחאה יש לכתוב לפקודת: "מגשימים ביחד נתיבות". ולשלוח בדואר ל: מגשימים ביחד, הרמב"ם 1 נתיבות, ת.ד 2749 מיקוד 8773301

Please reload

הוראת קבע

היכנסו לחשבונכם באתר הבנק וחפשו "הרשאות לחיוב חשבון" / "ניהול הרשאות והוראות קבע"

שלב ראשון

‏‏צילום מסך (105)_LI.jpg
bottom of page