top of page

מרכז "שלומית" - בית להעצמת המשפחה

מרכז המשפחה של גרעין מגשימים ביחד הוקם לפני כשלוש שנים מתוך הבנה שישנם צרכים מסויימים בעיר הסובבים סביב נושא המשפחה, שאינם מקבלים מענה. בנוסף, בקהילת מגשימים ביחד ישנם אנשים רבים שפעלו בעיר בתחומים שונים הקשורים למשפחה (סדנאות זוגיות, הדרכת כלות, סדנאות להורים ועוד) והבנו שעל ידי איגוד כל הכוחות סביב מרכז אחד יהיה ביכולתנו להשפיע בעיר יותר ולהגיע לקהלי יעד מגוונים יותר. מאז הקמתו הצליח המרכז להגיע לקהלי יעד רחבים ומגוונים יותר וחיזק את שיתופי הפעולה עם הגורמים הרלוונטיים בעיר. 

מרכז "שלומית" פועל בשני מישורים עיקריים - הזוגי והמשפחתי:

בתחום הזוגי, המרכז קיים כבר שני קורסים להכשרת הדרכת כלות, ובנוסף, המדריכות עוברות מפגשי השתלמויות לאורך השנה. כמו כן, המרכז קיים סדנאות זוגיות לנשים ("מה שביננו") וכן סדנה למתן כלים בזוגיות לרווקות ("הגשר אל הקשר").

בתחום המשפחתי, נכנס המרכז השנה לתחום ההורות בסדנאות עומק עם פתיחת 4 קבוצות הורים בגני ילדים בעיר וארגון ערבים להורים במוסדות חינוך שונים בעיר. הדבר מצטרף לאירועים שקיימנו בשנים האחרונות בתחום ההורות (ערב הכנה להורים לחופש הגדול, מפגש הכנה להורים לקראת כיתה א' ועוד).

אחד הדברים המייחדים את המרכז הוא העובדה שהמרכז מונע ופועל מכוח הקהילה. למרכז צוות היגוי פעיל ומשמעותי המורכב מתושבות העיר, רובן נשים מקהילת הגרעין שיש להן קשר מקצועי לנושא המשפחה. מרכז "שלומית" הוא אמצעי משמעותי לחיבור בין משפחות ולהעצמת תחושת הביחד והקהילתיות בעיר.

bottom of page